51توحید
توحید    

...
    
 

46قیامت
قیامت    

...
    
 

30مقدمه حضرت آیة الله علّامه حسن زاده آملی بر کتاب ارمغان آسمان
مقدمه حضرت آیة الله علّامه حسن زاده آملی بر کتاب ارمغان آسمان    
بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از آثار استاد ،  کتاب ارمغان آسمان است .استاد در دیباچه این کتاب چنین آورده اند :
" آن چه که مبصر اهل بصر و مرآی اهل رؤیت  و رویّت و مشاهد اهل شهود است ، کتابی است به نام ارمغان آسمان ، شر...     
 

21یوسف زلیخا
یوسف زلیخا    
دارم هوای کویت باقی همه بهانه               گشتم اسیر مویت باقی همه بهانه   
این اشک و آه و زاری این درد بی قراری       هست از غم...     
 

15آفتاب عرفان - راهنمای موضوعی مثنوی مولانا
آفتاب عرفان - راهنمای موضوعی مثنوی مولانا    
  آنچه در منظر اهل نظر و مرآی ارباب بصیرت است، کتابی است بنام آفتاب عرفان، راهنمای موضوعی مثنوی مولوی. بر فرهیختگان و دوست داران ادب فارسی در همه اکناف عالم نیک روشن است که شیخ بلخی ما خالق اثری است که غبار زمان از دسترسی به دامن کبریا...     
 

5نشانی از خرابات - شرح مراتب توحید
نشانی از خرابات - شرح مراتب توحید    
توحید ، از عالی ترین و ضروری ترین و شریف ترین علوم است زیرا شرف علم به شرف معلوم است . در این کتاب که به نام نشانی از خرابات موسوم شده است ، سعی شده تا اهمیت توحید در نظام آفرینش و حیات انسانی نشان داده شود و از زوایای مختلف از م...     
 

4ارتباط آسمانی - شرح مراتب ذکر و دعا
ارتباط آسمانی - شرح مراتب ذکر و دعا