نردبان ولایتنردبان ولایت همان حقیقتی است که در ادبیات فارسی
ما از آن به پیر و شیخ و خضر راه و مانند آن و از
معرفت به می و شراب تعبیر شده است .
بر گرفته از : کتاب نشانی از خرابات
( شرح مراتب توحید ) - دیباچه


تاریخ ثبت : 1395/03/05 تعداد دفعات بازدید : 1910  چاپ اثر