مقدمه حضرت آیة الله علّامه حسن زاده آملی بر کتاب ارمغان آسمانبسم الله الرحمن الرحیم
یکی از آثار استاد ،  کتاب ارمغان آسمان است .استاد در دیباچه این کتاب چنین آورده اند :
" آن چه که مبصر اهل بصر و مرآی اهل رؤیت  و رویّت و مشاهد اهل شهود است ، کتابی است به نام ارمغان آسمان ، شرحی بر رساله شریفه
انسان در عرف عرفان . این رساله عرشی ارمغانی است از پیر واصل فاصل آسمانی ما ، علّامه ذوفنون حضرت آیة الله حسن زاده آملی
-حفظه الله تعالی – به رهبر فرزانه و عارفی که زیبایی خطِّ ّ و خالش ، دل از عام وخاص ربود .
به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل
                       لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست
این رساله شریفه که در حقیقت سرّی مختوم و مکتوم بود ، به یمن سفر ولیّ والای صاحب سرّ ما ، حضرت آیة الله معظّم خامنه ای عزیز بــــــه
شهرستان ولایت مدار آمل به عنوان هدیه ای مسانخ مُهدی و مهدی الیه تقدیم شد ... "
حضرت آیة الله علّامه حسن زاده آملی در مطلع کتاب ارمغان آسمان مقدمه ای مرقوم فرمودند که تصویر دست خط شریف حضرتش در بخش اخبار و مقالات قابل مشاهده می باشد .

تاریخ ثبت : 1393/05/11 تعداد دفعات بازدید : 3600  چاپ اثر