: متن جستجو موضوع مقاله         نمایش

21
  عنوان مقاله: فایل اجرایی ترجمه قرآن کریم

چکیده : در این مجموعه ترجمه کامل همه سوره های قرآن کریم به صورت اجرایی قرارد داده شده است.
حجم فایل
985 KB
دریافت فایل مقاله star