بازگشت به صفحه سوالات  

 
عنوان سوال: ولایت
       متن سوال :  معنای ولایت تکوینی چیست؟
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
تاریخ ثبت:  1393/05/02 اطلاعات تماس : فایل صوتی پاسخ فایل متن پاسخ